Habitatge

TRÀMIT RÀPID I SENZILL PER A L’OBTENCIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT I EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Cal aportar:

  1. Referència cadastral de la mateixa.
  2. Dades de la persona sol·licitant. (Nom, NIF, Adreça, Mòbil, etc…)
  3. Dades del propietari de l’immoble. (Nom, NIF, Adreça, Mòbil, etc…)
  4. En cas de no tenir cèdula anterior, caldra justificar l’antiguitat de l’immoble de forma documentada. (Pot ser amb les escriptures, certificat municipal, etc…)

Cal concertar una visita a l’immoble per a la comprovació del compliment de les condicions d’habitabilitat per via telefónica al 620.809.564 o per correu electrònica a eina@abdo.cat