GESTIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

- Assessorament i tramitació de llicències urbanístiques i d’activitats.